Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

Kada je u pitanju novac, onda je svako iste vjere.

Volter