Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

Svaki posao može se dostojanstveno raditi ako ga se radi kako treba.

Bill Cosby