Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

U pohlepna čovjeka nikad nema ni posla ni praznika.

Osetinska poslovica