Izmijene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

Na plaće koje se isplaćuju 1. Ožujka i dalje bez obzira na koje vrijeme se odnose, obračunava se porez po novim propisima

Osobni odbitak:

  • za svakog poreznog obveznika 2.200,00kn,
  • za umirovljenike 3.400,00 kn. Ako je mirovina manja od navedenih osobnih odbitaka, osobni odbitak se priznaje u visini mirovine.

Osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji ne priznaje se ako uzdržavano dijete ili drugi uzdržavani član obitelji u poreznom razdoblju (godini) ostvari primitak veći od pet osobnih odbitaka što iznosi 11.000,00 kn.

Smanjeni su porezni razredi za primjenu poreznih stopa.
12% poreza plaća se na dohodak do 2.200,00 kn, 25% poreza plaća se na dohodak od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn, a na dohodak iznad 8.800,00 kn plaća se porez po stopi od 40%

Oporezuju se mirovine koje se umirovljenicima, građanima RH, isplaćuju izravno od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.

Smanjuje se stopa za zdravstveno osiguranje sa 15% na 13%
Primjenjivati za staž u osiguranju nakon 30. travnja. To znači da će se prvi puta primijeniti na plaće za mjesec svibanj 2012. koje će se, u većini slučajeva, isplaćivati u lipnju 2012.