Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - j.d.o.o.

Izmjenama i dopunama ZTD-a omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, skraćeno j.d.o.o.

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću. Drušvo može imati najviše tri člana i jednog člana uprave.  Osnivanje j.d.o.o. provodi se kod javnog bilježnika, znatno je pojednostavljeno i ubrzano. Iznos temeljnok kapital iznosi najmanje 10,00 kn. J.d.o.o. mora imati zakonske rezerve u koje se unosi 1/4 dobiti društva po godišnjim financijskim izvještajima. Ova zakonska rezerva može se upotrijebiti za povećanje temeljnjog kapitala, za pokriće gubitaka tekiće ili prethodnih godina. U slućaju da društvu prijeti nesposobnost za plaćanje, mora odmah sazvati skupštinu društva.

Izmjenjenjen i dopunjene su odredbe ZTD-a koje se odnose na kaznenu odgovornost članova uprave d.o.o. -a za slučaj da pravovremeno ne pokrenu stečajni postupak nad društvom.