Interni akt za potrebe fiskalizacije

Svi obveznici fiskalizacije trebaju, od 1.1.2013. na računu iskazati sve podatke iz čl. 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 

Svi obveznici fiskalizacije trebaju, od 1.1.2013. na računu iskazati sve podatke iz čl. 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12). Broj računa treba iskazati u tri dijela i to: numerički broj računa, oznaku poslovnog prostora i broj naplatnog uređaja.

 

Primjer internog akta:

 

Sukladno čl. 11., st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12.), društvo Firma d.o.o. zastupano po direktoru Ime Prezime donosi

ODLUKU
o utvrđivanju pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodjeljivanje oznake poslovnih prostora

1. Numerički broj računa po svakom poslovnom prostoru počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „nnnn“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa. 

2. Društvo Firma d.o.o. sa sjedištem na adresi Ulica br, Grad obavlja djelatnost xxxxx u prostorima kako slijedi: 
• Adresa 1, Zagreb, 
• Adresa 2, Samobor i 
...

3. Dodjeljuju se oznake prostora kako slijedi: 
• Adrsea 1, Zagreb, oznaka PJ01, 
• Adresa 2, Samobor, oznaka PJ02, 
...

Ova Odluka stupa na snagu 1. 1. 2013.

                                                                                                         direktor