Prosječna neto i bruto plaća u 2011.

Objavljen je iznos prosječne bruto i neto plaće u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2011.

 

U Nar. nov., br. 30 od 9. ožujka 2012. od strane Državnog zavoda za statistiku objavljeno je: