Troškovi osobnih automobila i reprezentacije od 1. ožujka 2012.

Obračun troškova osobnih automobila i reprezentacije nakon 1. ožujka 2012.

Poduzetnici, obveznici PDV-a koji nabave osobni automobil ili uslugu vezanu uz korištenje osobnih automobila poslije 1. ožujka, ne mogu po istima odbiti PDV kao pretporez. Ako se radi o nabavi osobnih automobila koji će se koristiti za osobni prijevoz, nepriznati PDV smatra se trošak nabave jer se sukladno računovodstvenim standardima radi o nepovratnom porezu.

Prema propisima o porezu na dobitak, po računu za korištenje osobnih automobila koji su nabavljeni za osobni prijevoz, nepriznata svota PDV-a postaje dio ukupnog troška koji se dijeli u odnosu 70 : 30% te možemo reći da je 70% PDV-a iz ulaznog računa priznati trošak, a 30% PDV-a nepriznati trošak. 

 
Slično je i kod računa za reprezentaciju. Od 1. ožujka 2012. po računima za korištene usluge reprezentacije, nije dopušten odbitak pretporeza. Nepriznata svota PDV-a postaje dio troška koji se dijeli u odnosu 30 : 70% pri čemu je 30% priznati trošak, a 70% nepriznati trošak. Ako se za potrebe reprezentacije koriste vlastiti proizvodi, roba ili usluge, na cijelu cijenu proizvodnje ili trošak nabave potrebno je zaračunati 25% PDV-a. I od tako nastalog troška (bruto s PDV-om) 30% bit će porezno priznati trošak a 70% nepriznati trošak reprezentacije.