Zakon o poticanju zapošljavanja

Objavljen je Zakon o poticanju zapošljavanja s početkom primjene od 31. svibnja 2012.

Cilj Zakona je smanjenje troškova rada oslobađanjem poslodavaca, pravnih i fizičkih osoba, plaćanja doprinosa na plaću pod kojima se smatraju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje uključujući i doprinos za poticanje zapošljavanja invalida ako ga je poslodavac obvezan plaćati.

 
Uvjet za oslobođenje od plaćanja doprinosa: 
  • da poslodavac zaposli nezaposlenu osobu koja se vodi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje duže od devedeset dana i koja nema više od godinu dana mirovinskog staža kod tuzemnog ili inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja, s kojom sklapa ugovor o radu,
  • da poslodavac zaposli dugotrajno nezaposlenu osobu pod kojom se smatra osoba koja se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od dvije godine, bez obzira na to je li ima ili nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju kod tuzemnog ili inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja, s kojom sklapa ugovor o radu.
S navedenim osobama poslodavac  ugovara odgovarajuća plaća koja podliježe plaćanju doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza na dohodak i prireza iz plaće. Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa 2 godine od dana zaposlenja.
 
Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću  mogu koristiti  poslodavci pod uvjetom da:
  • isplaćuju  plaće prema Zakonu o radu,
  • dospjele poreze i doprinose iz plaće uplaćuju istodobno s isplatom plaće,
  • za vrijeme trajanja olakšice niti za jednog svog radnika ne donese odluku o otkazu iz poslovno uvjetovanih razloga.
U slučaju neispunjavanja navedenih uvjeta poslodavac gubi pravo na olakšicu i u roku 30 dana obvezan je obračunati i uplatiti  sve doprinose kojih je do tada bio oslobođen plaćanja.