Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi stupio je na snagu 1. 10. 2012.

 

Za sve poduzetnike i druge pravne osobe najvažnije odredbe odnose se na rokove plaćanja. 

Nema velikih novosti u odnosu na Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji je prestao vrijediti. 
Ostaje i dalje da, ako se ne ugovori rok plaćanja, zakonski rok plaćanja je 30 dana od isporuke ili dana izdane fakture, itd. Rok plaćanja može se i ugovoriti do 60 dana. 
Novost jest mogućnost da se iznimno ugovori i dulji rok plaćanja do 360 dana uz obvezu izdavanja sredstva osiguranja plaćanja. Znači, rok plaćanja može se ugovoriti i do 360 dana uz izdavanje zadužnice ili dr. ovršne isprave.
Propisane su novčane kazne od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 kn ako ne obave plaćanje u zadanim rokovima.
Pravne osobe koje su blokirane u razdoblju dužem od 60 dana moraju pokenuti postupak predstečajne nagodbe. Oni dužnici koji na dan 1. 10. 2012. ispunjavaju uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe (blokadi su dulje od 60 dana) obvezni su u roku od 90 dana pokrenuti predstečajni postupak.