Neprofitne organizacije

1. Financijsko i analitičko izvještavanje:

 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA, glavna blagajna, devizna blagajna)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

2. Mjesečni izvještaji ( usluga FINA e – kartice, dostava izvještaja putem interneta)

 • Obračun PDV-a za poreznu upravu (ako je u sustavu PDV-a)
 • RS-m obrazac za obračun plaća u REGOS
 • ID obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Tromjesečni statistički izvještaji za neprofitne organizacije za FINU
 • Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacija

3. Godišnji izvještaji

 • Godišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacija:
  •    Bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, koji se predaju Državnom uredu za reviziju i FINA-i
 • Godišnji obračun PDV (ako je u sustavu PDV-a)
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac)