Usluge

Ažurno i točno vođenje kompletnog računovodstva, poslovnih knjiga, poreznih i ostalih evidencija u potpunosti usklađenih sa aktualnim zakonima i propisima Republike Hrvatske te standardima financijskog izvješćivanja. Izrada i dostava svih prijava i izvještaja za poreze, doprinose, javnu objavu te potrebe statistike.