Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

Oni koji misle da se novcem može sve će vjerojatno i učiniti sve za novac.

Edward F. Halifax