Građani

Prijave poreza na dohodak
Vođenje knjige URA i IRA
Obračun PDV-a

"Svo oni koji su u situaciji da moraju promišljati poslovanje nekog poduzeća, a po svom obrazovanju nisu računovođe."

d. Gulin, B. Tušek i l.Žager