Novi obrasci naloga za plaćanje

Obor za platni promet Hrvatske udruge banaka (HUB) je standardizirao nove obrasce naloga za plaćanje, a riječ je o Univerzalnom nalogu za plaćanje HUB 3 i Nalogu za nacionalna plaćanja HUB 3A.

Najvažnija promjena  je korištenje IBAN (International Bank Account Number  - Međunarodni broj bankovnog računa) konstrukcije računa i za provođenje nacionalnih platnih transakcija, a koji se do sada koristio isključivo u platnom prometu sa inozemstvom.

Novi obrasci primjenjuju se od 1. lipnja 2012. godine. U prijelaznoj fazi, tijekom 2012. godine, banke će još prihvaćati i dosadašnje obrasce naloga za plaćanje, a od 1. lipnja 2013. godine uvođenjem IBAN-a, međunarodnog broja bankovnog računa, kao obaveznog podatka u platni promet, stari obrasci u potpunosti će izaći iz upotrebe. 
 
Novost je da će se HUB 3 obrazac upotrebljavati i za prekogranična i međunarodna, a ne samo za nacionalna plaćanja. 
 
Obrasci imaju isto temeljno obličje, a pojavljuju se u dvije verzije - HUB 3 namijenjen je nacionalnim, prekograničnim i međunarodnim plaćanjima te se može ispunjavati ručno i strojno, a HUB 3A namijenjen je isključivo nacionalnim plaćanjima i strojnom ispunjavanju te sadrži mjesto za bar kod.